Relacja z zeszłorocznych targów

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem zeszłorocznej edycji targów przygotowany przez nas zespół: mgr Patrycja Uram mgr inż. Jagoda Szafrańska mgr Kinga Krukowska (autorki podsumowania)

I DZIEŃ TARGÓW WORK&SCIENCE FORUM 

PANEL I Wyzwania i możliwości współpracy w ramach prac wdrożeniowych

Targi pracy „Work and Science Forum” dla doktorantów i młodych naukowców rozpoczął panel omawiający wyzwania i możliwości współpracy w ramach prac wdrożeniowych. Prezentację otwierającą dyskusję wygłosił dr inż. Andrzej Czapczuk-wiceprezes firmy F.B.I. Tasbud S.A, która zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, eksportowym, użyteczności publicznej, specjalistycznym oraz przemysłowym. Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane możliwości firmy w obszarze prac łączących osiągnięcia nauk z praktycznym wykorzystaniem pozyskanej wiedzy. Po wystąpieniu dr. inż. Andrzeja Czapczuka, do rozmowy dołączyli: Mariusz Słowikwiceprezes firmy Autopart zajmującej się przemysłową produkcją wysokiej jakości akumulatorów, a także Wojciech Murdzek wiceminister Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz dr inż. Krzysztof Zieliński. Moderatorem dyskusji był Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski. Współpraca między nauką, a przemysłem ma niewątpliwie swoje plusy. Zdecydowanie warto dążyć do wypracowania złotego środka, optymalizacji współpracy pomiędzy nauką, a przemysłem. 

PANEL II – Nauki humanistyczne i społeczne – jak wykorzystać je w biznesie i nauce

Kolejny panel, który poświęcony był naukom humanistycznym i społecznym dotyczył efektywności ich łączenia ze światem biznesu. Po bardzo inspirującej prezentacji dr. Krzysztofa Maja (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Freenovation), paneliści, w składzie: Ada Florentyna Pawlak, prof. dr hab. Jan Fazlagić oraz Natalia Osica rozpoczęli rozmowę. Moderatorem dyskusji był Pan Alan Padziński. Jednym z największych problemów jest brak odpowiedniej popularyzacji oraz promocji-taka konkluzja zamknęła dyskusję. Połączenie doskonałego produktu z odpowiednim wypromowaniem zwiększa szanse na osiągnięcie spektakularnego sukcesu. Jest na świecie dużo znakomitych odkryć, ale większa ich część nie ma jeszcze odpowiednio szerokiej promocji.

PANEL III – Stymulowanie współpracy i nauki  z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Ostatni panel pierwszego dnia „Work and Science Forum” omawiał stymulowanie współpracy naukowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Rozpoczęło go wystąpienie Pani Aleksandry Filip-reprezentującej Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, który jest liderem przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej. 

Do której dołączyli: Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prorektor ds. Nauki SGGW prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek. Całość moderowana była przez Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów-mgr. inż. Jarosława Olszewskiego. Współpraca naukowa związana z otoczeniem społeczno-gospodarczym  pozwala tworzyć technologię zmieniającą przyszłość. Innowacyjne rozwiązania wpływają na życie każdego człowieka. Bardziej świadome społeczeństwo częściej korzysta z innowacjitakim podsumowaniem zakończończono panel. 

II DZIEŃ TARGÓW WORK&SCIENCE FORUM 

PANEL I International mobility as career accelarator

Drugi dzień targów rozpoczął się od międzynarodowego panelu, który omawiał mobilność doktorantów oraz młodych naukowców jako czynnik diametralnie przyspieszający karierę naukową. Jego moderatorką była mgr inż. Edyta Mazur. Panel prowadzony był w języku angielskim, dzięki czemu nie tylko osoby polskojęzyczne mogły w nim uczestniczyć. Tematykę wyjazdów badawczych omówiła dr Núria Bayó, która opowiedziała o możliwościach jakie oferuje Barcelona Institute of Science and Technology dla młodych naukowców chcących rozwijać swoje umiejętności poza granicami Polski. 

Po bardzo ciekawej prezentacji do dyskusji dołączyły następujące osoby: Agata Bader, kierownik zespołu współpracy bilateralnej-Biuro Programów dla Naukowców NAWA, Patrycja Donaburska, koordynatorka ds. programów dla studentów i doktorantów, Karolina Mazur-stypendystka Fulbright Junior Aword, Katarzyna Turoń-koordynator grupy roboczej ds. interdyscyplinarności w Eurodoc oraz Piotr Walczak z Department of Diagnostic Radiology, University of Maryland, Baltimore. Zaproszeni goście jednogłośnie wskazali, iż staże zagraniczne bardzo pozytywnie wpływają na karierę naukową. Prócz zdobycia cennej wiedzy, doktoranci i młodzi naukowcy nawiązują nowe kontakty, które mogą wykorzystać w przyszłości. 

PANEL II – Life Sciences na rzecz rozwoju krajowej gospodarki

Wyjazdy badawcze dodają pewności siebie oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie języka obcego. Jeśli ktoś nie wie od jakiego programu zacząć, na dobry początek warto spróbować swoich sił w programie Erasmus+. Szczególnie ważne jest to, aby nie bać się złożyć wniosku. Nawet jeśli sami czujemy, że nasze umiejętności, doświadczenie lub dorobek naukowy nie są wystarczające to nadal jest to nasza subiektywna perspektywa. Dajmy sobie szansę i złóżmy wniosek, aby komisja mogła go ocenić. 

Warto wiedzieć jakie są możliwości po studiach, aby wiedzieć do czego chce się dążyć i w jakiej branży się wyspecjalizować. Pomocna na przyszłość może być sugestia, aby swoją drogę obierać w tych obszarach, które lubimy, aby praca, a co za tym idzie zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności były dla nas przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem. Warto również pamiętać, żeby iść z duchem czasu i śledzić nowe technologie. Powstają one, aby usprawnić naszą pracę. Dlatego też warto je znać. 

PANEL II – Life sciences na rzecz rozwoju krajowej gospodarki

Kolejny panel podczas drugiego dnia „Work and Science Forum” dotyczył wpływu life sciences na rozwoj krajowej gospodarki. Prezentację wprowadzająca do tematu nauk o życiu wygłosiła Elżbieta Gralińska, członkini zarządu oraz sekretarz organizacji Young European Biotech Network. Prelegentka zainspirowała słuchaczy do przemyśleń, jakie drogi po doktoracie można obrać w sektorze life sciences. Podczas prezentacji wspomniano również, że doktorat to dla wielu osób bardzo stresujący czas, ale można temu zaradzić. Należy mniej myśleć, a więcej działać. Do dyskusji dołączyli: Emilia Witkowska-Nery z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk; Monika Łukasiewicz, lekarka medycyny rozrodu z kliniki nOvum oraz Łukasz Deneka lekarz weterynarii pracujący w ALAB Bioscience. Całość moderowała mgr Anna Niwińska. Podczas panelu zaproszeni goście opowiedzieli o tym jaką drogę przeszli, by znaleźć się w tym miejscu, w którym są teraz. Wysłuchanie wszystkich opowieści z pewnością było inspiracją dla doktorantów i młodych naukowców realizujących swoje zadania badawcze w obszarze life sciences. 

III DZIEŃ TARGÓW WORK&SCIENCE FORUM 

PANEL I – Biznes przyjazny środowisku – naukowe innowacje na rzecz ochrony zasobów naturalnych

Pierwszy panel trzeciego dnia targów rozpoczęła prezentacja Edyty Stanek-Wiceprezes Zarządu, współzałożycielki oraz wiodącej udziałowiec Spółki ML System S.A. Temat prezentacji dotyczył biznesu przyjaznego środowisku. Po niezwykle interesującym wystąpieniu do dyskusji dołączyli: dr hab. Joanna Kulczycka- prof. nadzw. AGH–kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk; dr inż. Maria Kurańska–adiunkt w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Monika Płońska–menadżer zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym oraz nawozowo-chemicznym. Podczas dyskusji wskazano na wiele ważnych aspektów związanych z innowacjami oraz ich zastosowaniem dla różnych sektorów gospodarki. Poruszono m.in kwestie barier we wdrażaniu przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Co więcej, nakreślone zostały także obszary gospodarki, które wskazywane są jako potrzebujące wsparcia w zakresie ekoinnowacji. 

W ramach dyskusji podkreślone zostało również jak ważne są naukowe rozwiązania, które sprzyjają kształtowaniu gospodarki o zamkniętym obiegu. Cała dyskusja moderowana była przez mgr inż. Karolinę Rybkę. 

PANEL II – Komercjalizacja wyników badań w działach badawczo-rozwojowych i w ośrodkach naukowych 

Drugi, a jednocześnie ostatni panel targów „Work and Science Forum” rozpoczął się od prezentacji przygotowanej przez dr. Jakuba Jasiczaka-prezesa Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Porozumienia Spółek Celowych. W jej trakcie doktorantki oraz doktoranci mogli dowiedzieć się czym są Spółki Celowe, czym się zajmują, oraz jak młodzi naukowcy mogą skorzystać z możliwości jakie im oferują. Po niezwykle interesującej prezentacji, która z pewnością dla wszystkich zainteresowanych okazała się skomasowanym zbiorem porad i wskazówek do dyskusji dołączyli: prof. dr hab. Marek Godlewski-członek interdyscyplinarnego zespołu Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Centrum Transferu Technologii IF PAN, dr inż. Marcin Potoczny-absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Sonia Bazan-Business Development Specialist w Krakowskim Parku Technologicznym, odpowiedzialna za współpracę z europejską organizacją EIT Digital. Moderatorką dyskusji była mgr Patrycja Uram. W jej trakcie zaproszeni goście podzielili się z uczestnikami panelu swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak najlepiej zastosować wyniki prowadzonych badań w biznesie, od czego zacząć, a także jak odnaleźć się na rynku biznesowym. Oprócz wspomnianych Spółek Celowych, przybliżona została tematyka zakładania oraz prowadzenia startupów, jako efektywnego sposobu na komercjalizację prowadzonych działań naukowo-badawczych. Ponadto podkreślony został aspekt dotyczący patentowania realizowanych badań oraz tego jak istotnym elementem jest on w pracy naukowej. 

Szkolenia 

W ramach organizowanych targów „Work & Science Forum” w ciągu dwóch dni zrealizowano13 szkoleń dedykowanych doktorantkom i doktorantom. Pierwszego dnia 5 szkoleń, drugiego 8. Finalnie, w szkoleniach wzięły udział 162 osoby. Szkolenia, które zostały przygotowane pierwszego dnia targów dotyczyły m.in: tajników i narzędzi skutecznego elevator pitch, finansowania badań naukowych i projektów rozwojowych w nauce i biznesie czy skutecznego budowania wizerunku. Ponadto dla uczestników przygotowano prawdziwą gratkę w postaci szkolenia z je-dnego z najpopularniejszych języków programowania jakim jest Python. 

Bardzo interesujący okazał się dzień drugi, podczas którego część oferty szkoleniowej, zrealizowanej we współpracy z Fundacją Marsz dla Nauki dotyczyła skutecznej komunikacji w nauce. Biorący w nich udział uczestnicy mogli m.in: pogłębić swoją wiedzę na temat komunikacji naukowej, zwiększyć swoje kompetencje z krytycznego myślenia. Ponadto w ofercie szkoleniowej znalazł się również warsztat dotyczący sprawdzonych wskazówek na temat tego jak mówić, aby inni nas słuchali. Oprócz oferty przygotowanej we współpracy z Fundacją uczestnicy mogli wziąć udział w treningu kreatywności, skutecznej auto- prezentacji, warsztacie z emisji głosu, a także skorzystać ze szkolenia na temat zarządzania doktoratem z perspektywy projektu badawczego. Ponadto zarówno podczas pierwszego jak i drugiego dnia odbywał się warsztat połączony z sesją Q&A na temat tego jak pisać i prezentować wyniki badań, żeby nas czytano i rozumiano. 

Ambasadorzy 

Targi Work & Science Forum to wydarzenie, które zostało realizowane przez doktorantki oraz doktorantów z myślą o młodych naukowczyniach i naukowcach. Bardzo się cieszymy, że tak duża część naszego środowiska zaangażowała się i wspierała ten projekt. Naszymi Ambasadorkami oraz Ambasadorami były i są osoby nie tylko pracujące nad swoim doktoratem, ale też rozumiejące wyzwanie jakim jest współpraca nauki i biznesu. Ich wspaniałe posty dotyczące skutecznego łączenia tych dwóch elementów znajdziecie pod następującymi hashtagami: #wsforum #workandscience #pracadladoktoranta. Za całe zaangażowanie, wsparcie, kreatywne i inspirujące działania oraz posty chcemy Im wszystkim oraz każdemu z osobna jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować – sprawdźcie koniecznie ich profile! 

O nas

Na koniec kilka słów należy się organizatorom. 

Pomysłodawcą, głównym wykonawcą oraz koordynatorem pozyskiwania partnerów był mgr inż. Jarosław Olszewski- Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Za koordynowanie zespołem ds. programu targów oraz organizację i nadzorowanie szkoleń odpowiedzialna była mgr inż. Jolanta Krupa– doktorantka Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. 

Za koordynowanie zespołem ds. promocji WS Forum oraz działania PR w mediach społecznościowych odpowiadała mgr inż. Dominika Malarczyk– Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Public Relations KRD, doktorantka Instytutu Agrofizyki PAN. 

Za pozyskiwanie partnerów oraz promocję wydarzenia WS Forum na platformie Linkedin- odpowiedzialna była mgr inż. Edyta Mazur– Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Public Relations KRD, doktorantka Instytutu Botaniki im. Szafera PAN,.

Za przygotowywanie programu targów odpowiedzialna była mgr inż. Karolina Rybka– doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,.

Za efektywne podsumowania oraz moderowanie działań pomiędzy poszczególnymi panelami odpowiadał mgr inż. Kamil Wilk– doktorant realizujący doktorat wdrożeniowy na Politechnice Gdańskiej. 

Autorki
mgr Patrycja Uram
mgr inż. Jagoda Szafrańska
mgr Kinga Krukowska