Wystawcy

Chcesz wziąć udział w targach

Wejdź na platformę i zapoznaj się z naszymi wystawcami

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Dz. U. z 2019 r., poz. 2261. Działa na rzecz zagwarantowania zdolności pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia społeczeństwa oraz zabezpieczenia interesów obywateli. 

Prezes Głównego Urzędu Miar jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach ((Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 oraz z 2022 r. poz. 1117)) oraz innymi aktami prawnymi.

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

Sieć Badawcz Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny działa w ramach jednej z największych sieci badawczych w Europie. To drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce.

W 26 Instytutach Łukasiewicza pracuje ponad 7000 pracowników. W Poznaniu zatrudniamy niemal 700 osób. Naszą ambicją jest rozwijać się tak, aby pod koniec 2023 roku zatrudniać już 800 pracowników.

Pracujemy z wykorzystaniem unikatowej w skali kraju aparatury badawczej, w nowoczesnych laboratoriach, w Centrach Badawczych zlokalizowanych w centralnych punktach Poznania.

Dołączając do naszego zespołu masz szansę pracować z najzdolniejszymi naukowcami, realizującymi najciekawsze projekty z obszaru badawczo-rozwojowego – B+R, w interdyscyplinarnych zespołach, z pasją dążących do celu.

Stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy, nagradzamy dodatkowy wysiłek.

Łukasiewicz – PIT to ciekawe i rozwojowe środowisko pracy!

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny działa w ramach jednej z największych sieci badawczych w Europie. To drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce.

W 26 Instytutach Łukasiewicza pracuje ponad 7000 pracowników. W Poznaniu zatrudniamy niemal 700 osób. Naszą ambicją jest rozwijać się tak, aby pod koniec 2023 roku zatrudniać już 800 pracowników.

Pracujemy z wykorzystaniem unikatowej w skali kraju aparatury badawczej, w nowoczesnych laboratoriach, w Centrach Badawczych zlokalizowanych w centralnych punktach Poznania.

Dołączając do naszego zespołu masz szansę pracować z najzdolniejszymi naukowcami, realizującymi najciekawsze projekty z obszaru badawczo-rozwojowego – B+R, w interdyscyplinarnych zespołach, z pasją dążących do celu.

Stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy, nagradzamy dodatkowy wysiłek.

Łukasiewicz – PIT to ciekawe i rozwojowe środowisko pracy!

NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii.

Nasza odrębna globalna sieć ludzi, danych i relacji tworzy sposób myślenia, który pozwala Citi dostrzegać możliwości, zarządzać ryzykiem i łączyć punkty dla naszych klientów w sposób, którego inni po prostu nie mogą.

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0 Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres naszych zadań koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli.

Jako służba specjalna podlegamy kontroli cywilnej: nasze działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. Status obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Kombucha by Laurent to młoda, polska firma zajmująca się produkcją kombuchy w ekologiczny, przyjazny naturze sposób z najwyższej jakości składników z upraw organicznych. Misją firmy jest zrewolucjonizowanie polskiego jedzenia, picia i stylu życia. Od kilku lat wprowadzają na rynek kombuchę z wyjątkowymi dodatkami takimi jak dębowe płatki, owoce róży czy kwiat bzu, które tworzą niesamowity smak oferowanego przez nich napoju. Chcą tym samym pomóc klientowi przywrócić równowagę i zdrowie tak aby poczuł się on najszczęśliwszą i najzdrowszą wersją siebie.

Do wyprodukowania jak najlepszej jakości produktu niezbędna jest nauka, dlatego firma zdecydowała się podjąć współpracę badawczo-rozwojową w zakresie ulepszenia cech organoleptycznych oraz prozdrowotnych fermentowanego naparu herbacianego z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej.

Robotics Avenue zajmuje się działaniami w obszarze przemysłu 4.0, w tym m.in. robotyzacją oraz automatyzacją. Jest eksperckim wsparciem dla przedsiębiorców, którzy chcą zautomatyzować oraz zrobotyzować swoje procesy produkcyjne. Wdraża także swoje autorskie rozwiązania poprawiające np. proces spawania.

Tandly wdraża innowacyjną metodykę kształcenia skierowaną na kompetencje studentów i uczniów, która wspierana jest dedykowanym systemem informatycznym oraz spersonalizowanym wyposażeniem przestrzeni. Tandly rozwija kompetencje przyszłości, buduje umiejętności ucząc przez praktykę.

Specjalizujemy się w produkcji oraz integracji bezzałogowych płatowców z systemem pionowego startu i lądowania (VTOL).
Monitorujesz duże obszary?
Czas lotu konwencjonalnych wielowirnikowych dronów jest zbyt krótki?
Sprawdź rozwiązania dedykowane dla profesjonalistów.

Rzeczy niemożliwe załatwiamy od zaraz, a na cuda trzeba chwilę poczekać.
Krótkie terminy realizacji zamówień, nietypowe oczekiwania klientów, dla nas to nic strasznego.

Pikralida /gr. mniszek lekarski/ to biofarmaceutyczny start-up zajmujący się rozwojem produktów leczniczych, będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne oraz takich, które zapewniają optymalną skuteczności i bezpieczeństwo farmakoterapii. Projekty, które obecnie realizujemy, obejmują rozwiązania terapeutyczne wykorzystujące innowacyjne substancje drobnocząsteczkowe, innowacyjne formulacje preparatów/leków złożonych, jak też nowoczesne systemy dostarczania leków. W naszych pracach koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne i neurologiczne oraz pacjentów z populacji geriatrycznej.

Misją firmy jest stworzenie i utrzymywanie atrakcyjnego portfela projektów z zamiarem ich przyszłego licencjonowania lub sprzedaży firmom farmaceutycznym w celu dalszego rozwoju i wprowadzenia na rynki światowe.

Mobica to globalna firma świadcząca usługi w zakresie oprogramowania, pomagająca przedsiębiorstwom w tworzeniu pionierskich doświadczeń dla ich klientów. Z siedzibą główną w Manchesterze w Wielkiej Brytanii oraz biurami w Europie i Stanach Zjednoczonych, Mobica współpracuje z firmami z wielu branż – od lotnictwa przez finanse po motoryzację. Zapewnia dostęp do ponad 750 ekspertów z zakresu inżynierii oprogramowania, a co za tym idzie do szerokiej wiedzy technologicznej, obejmującej nowe koncepcje rozwoju, testowanie i integrację.

Granutools jest wiodącym dostawcą urządzeń do charakteryzacji przepływu proszku i materiałów sypkich głównie dla sektora farmaceutycznego i spożywczego.

Opracowaliśmy szereg metod pomiarowych, aby zaspokoić wszystkie potrzeby przemysłu przetwarzającego proszki i materiały sypkie.

Nasz zespół tworzą naukowcy (fizyka i chemia materiałów) oraz inżynierowie specjalizujący się w proszkach i materiałach sypkich.

Współpracujemy z następującymi branżami: farmaceutyczną, metalurgiczną, additive manufacturing (metale, polimery i kompozyty), ceramiczną, spożywczą i chemiczną.

Nasi klienci znajdują się w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Współpracujemy ze światowymi liderami takimi jak: The General Electric Company (GE), HP, BMW, Johnson & Johnson, UCB Pharma, Solvay, Lhoist, Bayer, Nestlé oraz z instytucjami publicznymi.

Jesteśmy grupą doradców i menadżerów z bardzo bogatym doświadczeniem zarówno z sektora prywatnego jak i państwowego. Uczestniczyliśmy w tworzeniu, restrukturyzacji i zarządzaniu operacyjnym dyżymi grupami kapitałowymi. Ponadto posiadamy szerokie doświadczenia z zakresu wyceny przedsiębiorstw, projektów i aktywów niematerialnych, na potrzeby transakcji kapitałowych.  

LearnUp to projekt, który powstał, żeby wspierać proces nauki poprzez indywidualizację. Wykorzystujemy jedne z najbardziej rozwiniętych technologicznie modułów analizy danych, napędzane przez sztuczną
inteligencje. Oferujemy niezliczoną ilość pojedynczych modeli uczenia
się dostosowaną do preferencji użytkownika i jego cech psychologicznych.
Dzięki LearnUp uczysz się szybciej i efektowniej, a przyswajany materiał zostaje zapamiętany na dłużej.

To obecnie najważniejszy projekt spółki Predict Systems, specjalizującej
się w obszarze innowacji edukacyjnych.

Selvita S.A. jako globalny partner dla farmacji i biotechnologii zapewnia multidyscyplinarne wsparcie w rozwiązywaniu unikalnych wyzwań badawczych w obszarze odkrywania leków, badań regulacyjnych, a także badań i rozwoju. W ramach Grupy, Selvita zatrudnia ponad 750 pracowników. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Ponadto Selvita posiada laboratoria w Poznaniu i Zagrzebiu (Chorwacja) a także biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie tj. w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w UK.

W związku z dynamicznym rozwojem, Selvita nieustannie powiększa zespół pracowników, regularnie zatrudniając również absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, posiadających wykształcenie z zakresu chemii organicznej, medycznej i analitycznej, biologii komórkowej i molekularnej, biochemii oraz biotechnologii. Wszyscy kandydaci mogą liczyć na intensywny rozwój zawodowy uczestnicząc w projektach związanych z odkrywaniem leków, realizowanych dla firm biotechnologicznych i farmaceutycznych z Europy, USA oraz reszta świata. Absolwenci są dodatkowo wspierani przez doświadczonych mentorów.

W P42med prowadzimy projekty w których nowatorskie cząsteczki zaprojektowane przez nasze algorytmy uczenia maszynowego poddawane są syntezie i weryfikacji eksperymentalnej. Naszym nadrzędnym celem jest skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie pacjentom potrzebnych nowych i bezpiecznych terapii na choroby przewlekłe.

W tym celu stosujemy narzędzia uczenia maszynowego i modelowanie komputerowe do projektowania nowych cząsteczek chemicznych, które
pozostają poza zasięgiem typowych metod projektowania. Dzięki
wytwarzanemu oprogramowaniu oceniamy ich szanse na pokonanie kolejnych etapów trudnego procesu wytwarzaniu leku i minimalizujemy koszty z nim związane.

Wytwarzane naszymi metodami cząsteczki używane są do oddziaływania na trudne lub nowe cele molekularne i mogą prowadzić do opracowania nowych podejść terapeutycznych do tej pory niedostępnych dla pacjentów.

Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z ekspertami w obszarach
bio/cheminformatyki oraz biologii molekularnej, którzy zainteresowani są udziałem w naszych projektach związanych z opracowywaniem nowych typów
leków.

Mabion S.A. jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. W Mabionie łączymy najnowsze zdobycze nauki, nowoczesne zarządzanie projektami badawczymi, technologicznymi i analitycznymi. We wszystkich obszarach wdrażamy koncepcję innowacyjnego zarządzania polegającego na integracji wiedzy naukowo-technicznej i zarządczej

Aptiv Services Poland S.A. jest częścią globalnej firmy technologicznej, której systemy pomagają tworzyć bezpieczniejszą, bardziej ekologiczną i lepiej skomunikowaną przyszłość.

Aptiv w Polsce to dziś ponad 5500 pracowników zlokalizowanych w 3 polskich miastach – Jeleśni oraz Gdańsku, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne oraz Krakowie. Centrum Techniczne Aptiv w Krakowie działa od 2000 roku i zatrudnia ponad 2000 inżynierów i 900 specjalistów korporacyjnych. Jest to jedno z największych i najbardziej innowacyjnych laboratoriów R&D firmy na świecie. Powstały w nim m.in. pierwszy system sterowania gestami dla motoryzacji oraz technologie aktywnego bezpieczeństwa.

Wimba przywraca sprawność psom na całym świecie. Innowacyjny system ortez i protez drukowanych w 3D/4D, dostępnych w kilka dni roboczych już w Polsce

Wimba opracowała i wprowadza na rynek nowe rozwiązanie dla lekarzy weterynarii z zakresu leczenia ortopedycznego schorzeń ruchu u psów – WimbaTherapy.

Nowy standard leczenia obejmuje innowacyjne protezy i ortezy dla psów w technologii druku 3D/4D, wykorzystujące zaawansowaną sztuczną inteligencję, WimbaScan – aplikację pozwalająca weterynarzowi zeskanować kończynę z wykorzystaniem smartfona i Multi Jet Fusion — technologię wykorzystywana w druku 3D oraz zespół algorytmów postępowania wraz z możliwością modulacji charakterystyki sprzętu ortopedycznego.

Opatentowane rozwiązanie powstało we współpracy z ekspertami ortopedii weterynaryjnej i zostało przetestowane w specjalistycznych klinikach. Ortezy dla psów Wimba od drugiej dekady października dostępne są już w Polsce, a od listopada będą również w Wielkiej Brytanii. Kompleksowy system WimbaTherapy i protezy dostępne będą w pierwszym kwartale 2023 roku.

Nasza specjalność to medycyna laboratoryjna, medycyna regeneracyjna oraz aparatura do badań eksperymentalnych.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD z wyłącznie polskim kapitałem o charakterze międzynarodowym i ponad 35-letnim doświadczeniem działa jako Generalny Wykonawca w kraju i na świecie (m.in. w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie), oferując wznoszenie obiektów budowalnych w systemie Design & Build, Build oraz Design, realizując inwestycje zarówno z sektora prywatnego jak i Zamówień Publicznych. Grupa mocno rozwinęła swoją działalność również na terenie Skandynawii, gdzie w skład Grupy Kapitałowej wchodzi spółka zależna „córka”, która jest spółką prawa zwedzkiego TASBUD SVERIGE AB.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD potrafi skutecznie łączyć sektory nauki i biznesu. W strukturach Grupy od wielu lat funkcjonuje Pion Naukowo – Badawczy, który z sukcesami współpracuje z innymi Pionami, dzięki czemu Grupa ma na swoim koncie szereg innowacyjnych rozwiązań oraz zdobyte patenty klasy A, tworzące między innymi system zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych elementów
żelbetowych. Spółka odnosi również sukcesy w zakresie analizy i zastosowania sztucznej inteligencji w budownictwie.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD posiada w zasobach własną proekologiczną fabrykę modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej, co stawia ją w pozycji lidera na rynku.

Cześć, jesteśmy HTD Health! Polsko-amerykański software house, realizujący projekty informatyczne zmieniające życie i pomagające dbać o zdrowie ludzi na całym świecie. Jesteśmy w Łodzi i Nowym Jorku. Dołączając do nas będziecie uczyć się programowania w JavaScript, Ruby on Rails, Python, React czy Flutter.

 

Naszej firmie przyświeca misja stworzenia miejsca pracy, w którym każdy ambitny i zaangażowany pasjonata branży IT może rozpocząć lub kontynuować swoją zawodową podróż. Zależy nam na tym, aby nasza współpraca trwała jak najdłużej – szukamy ludzi na lata, a nie “na chwilę”.

 

ENG:

Hi, we are HTD Health! A Polish-American virtual health company that implements IT projects changing lives and taking care of people’s health globally. We are based in Lodz and New York. Joining HTD Health means working in technologies such as JavaScript, Ruby on Rails, Python, React and Flutter.

 

As a company, we are on a mission to create a workplace where every ambitious and committed IT enthusiast can start or continue their professional journey. We are looking for people “for years.”

ALAB bioscience oferuje badania z zakresu patologii toksykologicznej i doświadczalnej zwierząt, monitoringu zdrowia zwierząt laboratoryjnych oraz diagnostyki hematologicznej, biochemicznej, mikrobiologicznej, parazytologicznej i molekularnej. Laboratorium koordynuje również badania in
vitro na hodowlach wybranych linii komórkowych, zarówno ludzkich jak i zwierzęcych, z jednoczesną izolacją wybranego materiału (DNA, RNA, białko) do dalszych badań.
Działalność ALAB bioscience koncentruje się na pięciu głównych obszarach:
– monitoringu zdrowia zwierząt laboratoryjnych oraz monitoringu stanu higienicznego zwierzętarni
– patologii i diagnostyce zwierząt laboratoryjnych
– badaniach in vitro oraz analizach molekularnych
– dostarczaniu instytucjom badawczym najwyższej jakości modeli zwierzęcych
– badaniach naukowych i klinicznych ludzi
Zespół ALAB bioscience tworzą lekarze weterynarii specjalizujący się w patologii zwierząt laboratoryjnych i weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej oraz doświadczeni specjaliści i naukowcy z zakresu chorób zakaźnych, mikrobiologii, parazytologii, toksykologii oraz biologii molekularnej.
Wykorzystując doświadczenie firm ALAB laboratoria i ALAB plus oraz współpracując ze specjalistami z Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz firmą BioSep stanowią zespół o szerokiej wiedzy merytorycznej i praktycznej.

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym. Badania kliniczne dotyczą obszarów hematoonkologicznych oraz onkologicznych, natomiast projekty badawczo-rozwojowe skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów.
Pracujemy w Krakowie w Centrum Badawczo-Rozwojowym Innowacyjnych Leków.

ENG:

Ryvu Therapeutics is a clinical stage biopharmaceutical company developing novel small molecule therapies addressing high value emerging targets in precision oncology.
We develop therapeutics that address clinical limitations of current treatments in oncology. Our work is defined by deep scientific knowledge, organizational efficiency, and a high throughput discovery engine platform.

On the clinical stage we develop small molecules with indications in oncology and hematooncology. Early pipeline candidates include candidates developed in the area of kinases, cancer metabolism, synthetic lethality and immuno-oncology.

We work in R&D Center for Innovative Drugs in Kraków.