Dzień Młodego Naukowca

Dzień Młodego Naukowca (DMN) jest wydarzeniem odbywający się w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego, ale również wydarzeniem towarzyszącym Word&Science Forum. DMN odbędzie się 24 października 2022 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, która jest współorganizatorem tego wydarzenia. Odbędą się dwa panele:

Pierwszy pt. Sylwetka Naukowca Przyszłości.

Dotyczyć będzie tematyki w jaki sposób osiągnąć sukces naukowy/zawodowy, jak łączyć pracę zawodową z pracą naukową, a także kwestii publikowania swoich badań, jak pozyskać grant lub inne źródła finansowania na badania naukowe

Drugi pt. Młodzi Naukowcy w rozwoju współpracy międzynarodowej 

Poruszone zostaną tematy dotyczące Uniwersytetów Europejskich oraz oferty edukacyjnej jaką proponują młodym naukowcom miedzy innymi staże i stypendia międzynarodowe. W trakcie panelu  poruszony zostanie również temat mikrokwalifikacji

Do udziału w panelach zaproszono znamienitych gości, którzy z chęcią i zaangażowaniem podzielą się spostrzeżeniami w ww. tematach, jak również swoimi własnymi doświadczeniami, z których młodzi naukowcy mogą czerpać inspirację. Debatę poprowadzi popularyzatorka nauki Motivelina – Ewelina Kamińska. Ponadto w trakcie trwania wydarzenia odbędzie się multimedialna konferencja, w postaci sesji plakatowej, na której młodzi naukowych będą mogli podzielić się wynikami swoich prac i przeprowadzić dyskusję z bardziej doświadczonymi naukowcami. Uczestnicy DMN będą mieli szansę uczestnictwa w debacie, w której udział weźmie Mariya Garbiel – Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie dyskusji poruszony zostanie temat dotyczący sytuacji młodych naukowców pochodzących z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. Jak również tematyka związana z możliwością pozyskania pracy na rynku europejskim czy poszerzania kompetencji zawodowych oraz naukowych.

W godzinach wieczornych doktoranci biorący udział w dyskusji będą mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniem czy dobrymi praktykami podczas spotkania networkingowego.

Agenda

11.00 – 11.15

Oficjalne otwarcie Dnia Młodego Naukowca – mgr inż. Jarosław Olszewski, mgr inż. Jakub Zielonka

 

 

11.30 – 13.00

I panel dyskusyjny Sylwetka Naukowca Przyszłości

Prowadząca

Ewelina Kamińska – Motivelina

Prelegenci

dr inż. Karolina Kordek – Khalil – Politechnika Wrocławska

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – Fundacja Młodej Nauki

Katarzyna Patyrak – Elsevier

mgr inż. Adam Olszewski – Politechnika Gdańska

 

 

 

13.30 – 14.30

Przerwa lunchowa

 

 

15.00 – 17.00

II panel dyskusyjny Młodzi Naukowcy w rozwoju współpracy międzynarodowej

Prowadząca

Ewelina Kamińska – Motivelina

Prelegenci

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej

dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Karol Leluk – Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy zagranicznej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

mgr Magdalena Sikorska – Kierownik działu ds. Uniwersytetu Europejskiego EUNICE – Politechnika Poznańska

 

 

 

20.00 – 23.00

Networking