Partnerzy Merytoryczni

Fundacja Młodej Nauki promuje osiągnięcia polskiej nauki, edukacji i kultury oraz łączy naukę z biznesem. Pasją członków, pracownikowi i ekspertów Fundacji jest innowacyjna edukacja oraz zarządzanie projektami i produkcje multimedialne. Fundacja zainicjowała i współtworzyła platformę edukacyjną www.navoica.pl .
 

Unia Polskich Przedsiębiorców to społeczna organizacja małych i średnich przedsiębiorców, która będzie stanowiła reprezentacje polskiego, małego i średniego kapitału tak by głos polskich przedsiębiorców w końcu był słyszalny w debacie społecznej.